Λογιστικές - Ελεγκτικές - Κοστολογικές - Υπηρεσίες Μηχανογράφησης - Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα

project
  • Οργανώνουμε εξαρχής το Λογιστήριο σας με σκοπό την δημιουργία βάσεων δεδομένων που να το καταστούν εργαλείο άμεσης πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Ενημερώνουμε κάθε κατηγορίας ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ με υπευθυνότητα και συνέπεια στον τόπο της απόλυτης επιλογής σας.
  • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση των υποχρεώσεων σας σε ΔΗΜΟΣΙΟ (ΦΠΑ , ΦΜΥ , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,ΤΕΛΗ κλπ) , ΙΚΑ ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
  • Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου σε μοντέλο που ταιριάζει στην επιχείρηση σας με σκοπό την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών για την από κοινού με την Διοίκηση της εταιρείας κατάρτιση προϋπολογισμού απολογισμού , μηνιαίων αποτελεσμάτων , και οικονομικής θέσης .
  • Ενεργούμε εσωτερικούς ελέγχους διαφάνειας με σκοπό την επιχειρηματική εμπιστοσύνη σε όλες τις βαθμίδες.
  • Βοηθούμε στην κοστολογική οργάνωση και παρακολούθηση οικονομικών δεικτών
  • Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες Software και εφαρμόζουμε με αποτελεσματικό τρόπο συστήματα ERP, MRP.
  • Διαχειριζόμαστε κάθε φύσης εργατικό και ασφαλιστικό θέμα (μισθοδοσίας,επιδοτήσεις ΟΑΕΔ , συνταξιοδοτικά θέματα) .