Νομικές Υπηρεσίες

project
  • Συστάσεις και λειτουργία εταιρειών παντός τύπου, μετατροπές σε ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ ΑΕ με ευεργετικές διατάξεις, λύσεις, αποχωρήσεις εταίρων, προσλήψεις εταίρων αυξήσεις, μειώσεις εταιρικών, μετοχικών κεφαλαίων.
  • Εμπορικές διεκδικήσεις απαιτήσεων, ελέγχους φερεγγυότητας προσφυγές ενστάσεις αδειοδοτήσεις και διεκδικήσεις από έμπειρους και καταξιωμένους νομικούς.