Νομικές Υπηρεσίες

Συστάσεις και λειτουργία εταιρειών παντός τύπου, μετατροπές σε ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ ΑΕ με ευεργετικές διατάξεις, λύσεις, αποχωρήσεις εταίρων, προσλήψεις εταίρων αυξήσεις...

Διαβάστε περισσότερα right

Φορολογικές Υπηρεσίες

Ενημέρωση και από κοινού οργάνωση φορολογικών υποχρεώσεων με έμφαση στην σωστή εφαρμογή τόσο της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων...

Διαβάστε περισσότερα right

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οργανώνουμε εξαρχής το Λογιστήριο σας με σκοπό την δημιουργία βάσεων δεδομένων που να το καταστούν εργαλείο άμεσης πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο...

Διαβάστε περισσότερα right

Διαχείριση Προσωπικού

Συμμετέχουμε και προτείνουμε προσλήψεις των κατάλληλων ατόμων με συνεντεύξεις, και Βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, συμβάσεις και επιδοτήσεις θέσεων εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα right

Ανάπτυξη - Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Συμμετέχουμε ενεργά στην Ανάπτυξη της εταιρείας σας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και τού εξωτερικού με ανάλυση ανταγωνισμού και προτάσεις για νέες αγορές...

Διαβάστε περισσότερα right

Διεκπεραιώσεις

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει με ασφαλή και εχέμυθο τρόπο κάθε εργασία που σχετίζεται με το Δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα right