ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Οι μικρές επιχειρήσεις και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία από 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Με απόφαση του Υ.ΟΙΚ. Α 1238/2020 ορίστηκε η ημερομηνία 01/10/2020 αρχής ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων Εσόδων και Εξόδων των επιχειρήσεων με σκοπό την διαμόρφωση μιας τελικής εικόνας που θα προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα .

Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όσο πιο απλά γίνεται τα νέα δεδομένα που αφορούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ( ιδιαίτερα των πολύ μικρών και μικρών που τηρούν απλογραφικά βιβλία ) όπως διαμορφώνονται ύστερα από την παραπάνω υποχρέωση.

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών η ενημέρωση σας θα γίνεται τόσο σε ομοειδείς ομάδες επιχειρήσεων στην αρχή με ηλεκτρονικό τρόπο web seminario μεσω SKYPE, WEBEX κλπ…Και στην συνέχεια όπου απαιτείται σε κατ ιδία επικοινωνία στο γραφείο.

Για το σκοπό αυτό το γραφείο μας θα οργανώσει κατ ομάδες αντικειμένου επιχειρήσεων (Τουριστικές Επιχειρήσεις , Εστίαση , Καταλύματα , Εμπορικές -Βιοτεχνικές , και Νομικά πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ) παρουσιάσεις στην ιστοσελίδα του γραφείου μας με υλικό και διαρκή ενημέρωση με σκοπό την πλήρη γνώση των υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ: Η Επιχείρηση διαβιβάζει τη Σύνοψη όλων των Παραστατικών που εκδίδει (χονδρική, λιανική, προς επιχείρηση ή ιδιώτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). Με τη διαβίβαση  από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία του Λήπτη.

ΠΧ .Ο Χονδρέμπορος Χ Δ& ΣΙΑ θα στείλει όλα τα παραστατικά που αφορούν τις πωλήσεις του ..και έτσι το Ββλίο εξόδων , και η δήλωση ΦΠΑ του Λήπτη ενημερώνεται αυτόματα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΠΤΗ: Η Επιχείρηση διαβιβάζει Σύνοψη των Παραστατικών που λαμβάνει στις  εξής περιπτώσεις: üΠαραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, από υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ που εκδίδουν στοιχεία λιανικής και από μη υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ (λ.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές επιχειρήσεις) üΠαραστατικά αγοράς αγαθών υπηρεσιών από Εκδότη υπόχρεο σε τήρηση ΕΛΠ, μόνο μετά την παράλειψη διαβίβασης της Σύνοψης Παραστατικού από τον Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Επιχείρηση διαβιβάζει τους Χαρακτηρισμούς  Συναλλαγών και τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης που την αφορούν

δλδ για το εκδότη είναι λογιστική απεικόνιση συναλλαγής πώλησης εμπορεύματος , προϊόντος, υπηρεσίας κλπ για δε τον λήπτη αφορά αγορά δαπάνη-κόστος εμπορεύματος , πρώτης ύλης , υπηρεσίας , παγίου κλπ.Απο το σύνολο των λογιστικών απεικονίσεων μας προκύπτει ως γνωστό το κέρδος η η ζημία και με προσαρμογές το φορολογικό αποτέλεσμα , και ο φόρος ….

Επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόσουν την οργάνωση τους ανάλογα αναφορικά με την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων , ΑΛΠ κλπ ( εφέτος δεν υποχρεώνονται αυτές που έχουν μέχρι 50 τιμολόγια πώλησης ετήσια και τηρούν απλογραφικά βιβλία η έχουν τζίρο μικρότερο από 50.000€. απλά θα τα καταχωρούμε χειρόγραφα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ)

Με άλλα λόγια και όσον μας αφορά :θα συνδράμουμε σε γνώση και ενημέρωση , θα είμαστε δίπλα στην καλή προσπάθεια της επιχείρησης που στόχο έχει την οργάνωση , συνέπεια της .Θα είμαστε απέναντι στην ταλαιπωρία την αναβλητικότητα που μας εξουθενώνει .Οι δικές μας υποχρεώσεις διπλασιάζονται για να είναι μια επιχείρηση συμμορφωμένη στο νέο πλαίσιο και δεν υπάρχει χρόνος από μέρους μας ούτε για διαφωνία .

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΤΑΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ