ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
ALPHA TAXIS OFFICE PETROS KOTSOS & PARTNERS
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Οι Υπηρεσίες μας

Νομικά

Συστάσεις και λειτουργία εταιρειών παντός τύπου, μετατροπές σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ΑΕ με ευεργετικές διατάξεις, λύσεις, αποχωρήσεις εταίρων, προσλήψεις εταίρων.

Φορολογικά

Ενημέρωση και από κοινού οργάνωση φορολογικών υποχρεώσεων με έμφαση στην σωστή εφαρμογή τόσο της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Λογιστικά

Οργανώνουμε εξαρχής το Λογιστήριο σας με σκοπό την δημιουργία βάσεων δεδομένων που να το καταστούν εργαλείο άμεσης πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαχείριση Προσωπικού

Συμμετέχουμε και προτείνουμε προσλήψεις των κατάλληλων ατόμων με συνεντεύξεις, και Βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, συμβάσεις και επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.

Ανάπτυξη - Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Συμμετέχουμε ενεργά στην Ανάπτυξη της εταιρείας σας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και τού εξωτερικού με ανάλυση ανταγωνισμού και προτάσεις για νέες αγορές.

Διεκπεραιώσεις

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει με ασφαλή και εχέμυθο τρόπο κάθε εργασία που σχετίζεται με το Δημόσιο, ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, Δ.Ο.Υ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ. με σκοπό την απεμπλοκή σας από πρόσθετο κόστος και χαμένο χρόνο.

Εταιρικό προφίλ

30 χρόνια εμπειρίας

Το Γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για περισσότερο από 30 χρόνια σε θέματα Λογιστικής & Φορολογικής υποστήριξης, Νομιμοποίησης & Λειτουργίας, Ελέγχου & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Παρέχουμε υπηρεσίες σε μεγάλες Βιομηχανικές, Εμπορικές, Κατασκευαστικές επιχειρήσεις, σε Ν.Π μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Ιδρύματα και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας

Τα οφέλη είναι σημαντικά εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας και πλέον αξιόπιστα εξαιτίας της καλύτερης οργάνωσης όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την λογιστική και φορολογική υποστήριξη της επιχείρησης.

Εξειδίκευση

Η ειδίκευση του γραφείου μας σε λογιστικά – φορολογικά – εργατικά – ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών Συμβούλων επενδύσεων, επιδοτήσεων Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ασφαλιστών, Μηχανικών, Προγραμματιστών, μπορούμε να δώσουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση

Σας παρέχουμε

Ειδικά πακέτα τιμών

  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
  • ΤΑΞΙ – Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
  • Γεωργικές Επιχειρήσεις
  • Μικρά εμπορικά καταστήματα, καφενεία κλπ.

Μεγάλες επιχειρίσεις

  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με Διπλογραφικά Βιβλία, ΕΠΕ, ΑΕ όπως Εποπτεία Λογιστηρίων, Εσωτερικος Ελεγχος
  • Καταρτίσεις Προυπολογισμών και Απολογισμών
  • Καταρτιση Οικονομικων Καταστάσεων και Φορολογικων Δηλώσεων
  • Ελεγχος και πιστοποίηση Φορολογικής Συμμόρφωσης.