ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Οι Υπηρεσίες μας

Εταιρικό προφίλ

40 χρόνια εμπειρίας

Το Γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για περισσότερο από 40 χρόνια σε θέματα Λογιστικής & Φορολογικής υποστήριξης, Νομιμοποίησης & Λειτουργίας, Ελέγχου & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.
Τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι Λογιστές Α ΤΑΞΗΣ με επιστημονική κατάρτιση διαρκή ενημέρωση και μακρά πείρα σε όλα τα επιχειρηματικά αντικείμενα.
Παρέχουμε υπηρεσίες σε μεγάλες Βιομηχανικές, Εμπορικές, Κατασκευαστικές επιχειρήσεις, σε Ν.Π μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Ιδρύματα και Συνεταιριστικές και κάθε είδους εμπορική και παροχής υπηρεσιών επιχείρηση.
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον σωστό φορολογικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του προυπολογισμού της επιχείρησης.
Αξιολογούμε διαρκώς την βιωσιμότητα και την πορεία ανάπτυξης της επιχείρησης.
Συνεργαζόμαστε με Δημόσιους οργανισμούς και φορείς στον τομέα κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων .
Αποτιμούμε και εκτιμούμε σε συνεργασία με Ορκωτούς Εκτιμητές και Ορκωτούς Λογιστές την αξία ακινήτων και επιχειρήσεων .

Εξειδίκευση

Η ειδίκευση του γραφείου μας σε λογιστικά – φορολογικά – εργατικά – ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών Συμβούλων επενδύσεων, επιδοτήσεων Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ασφαλιστών, Μηχανικών, Προγραμματιστών, μπορούμε να δώσουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση

Στηρίζουμε τις μικρές εποχικές επιχειρήσεις

  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες -Αυτοαπασχολούμενοι
  • ΤΑΞΙ – Ενοικιαζόμενα δωμάτια .
  • Γεωργικές Επιχειρήσεις  κανονικού  & ειδικού καθεστώτος
  • Μικρά εμπορικά καταστήματα, καφενεία κλπ.

Νομική στήριξη

Συστάσεις και αδειοδότηση εταιρειών παντός τύπου. Μετατροπές αποροφήσεις συγνωνεύσεις σε ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ,ΕΠΕ ΑΕ με ευεργετικές διατάξεις.Λύσεις, αποχωρήσεις , προσλήψεις εταίρων . Συνεργαζόμαστε με αξιόλογα Νομικά Γραφεία καλύπτοντας τις ανάγκες Φορολογικών διεκδικήσεων , Αστικών και εμπορικών θεμάτων,

Φορολογικός σχεδιασμός .

Ενημέρωση και από κοινού οργάνωση φορολογικών υποχρεώσεων με έμφαση στην σωστή εφαρμογή νομοθεσίας και διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
Αμέση επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη μας και διαρκή ενημέρωση με WEB σεμινάρια .
Ειδικότης μας ο φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης σας .

Οργάνωση & Εποπτεία ΄Λογιστηρίων

Οργανώνουμε το Λογιστήριο σας με σκοπό την δημιουργία βάσεων δεδομένων άμεσης πληροφόρησης .
Διαθέτουμε πλήρη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εμπορικών και κοστολογικών εφαρμογών .
Διαθέτουμε μακρόχρονη πείρα σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
Διαρκής αρθρογραφία-ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα.

Διαχείριση Προσωπικού

Διαρκής ενημέρωση σε εργατικά θέματα .Διαχείριση Μισθοδοσίας .
Συμμετέχουμε και προτείνουμε προσλήψεις των κατάλληλων ατόμων με συνεντεύξεις, και βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, συμβάσεις και επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
Ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με την LK QUALITY ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΟΣ https://lkquality.gr που είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΦΕΤ εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων σε συνεργασία με Δήμους και συλλόγους , επιμελητήρια και τοπικούς φορείς με χαμηλό κόστος .

Ανάπτυξη - Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Συμμετέχουμε ενεργά στην Ανάπτυξη της εταιρείας σας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και τού εξωτερικού με ανάλυση ανταγωνισμού και προτάσεις για νέες αγορές.Διαρκής έλεγχος βιωσιμότητας .
Συνεργαζόμαστε με ειδικούς στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας με όλα τα σύγχρονα μέσα δικτύωσης την ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας και e-shop .

Επιδοτούμενα προγράμματα-προγράμματα ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας ειδικεύεται στην διεκπεραίωση επιδοτούμενων προτάσεων για επενδύσεις με τον αναπτυξιακό νόμο , ΕΣΠΑ κλπ.
Για μεγάλα projects συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους σύμβουλους .
Αμεση αξιολόγηση βαθμολογίας για την επιτυχία της πρότασης .
Διαρκής ενημέρωση για επίκαιρα προγράμματα επιδοτήσεων μέσω της ιστοσελίδας μας.
Ειδικευόμαστε μέσω του συνεργάτη μας LK QUALITY ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΟΣ https://lkquality.gr: Στην αναβάθμιση κλειδίων και αστεριών κάθε φύσεως Τουριστικών Καταλυμμάτων , στην λήψη ποιοτικών σημάτων , και εφαρμογής διεθνών ποιοτικών πρωτύπων HACCP , ISO 22000,ISO 9001, GREEK BREAKFAST, GREEN KEY, VEGAN.

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

Με την συνεργασία της LK QUALITY ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΟΣ https://lkquality.gr η οποία διαθέτει αξιόλογο δικτύο συνεργατών , Μηχανολόγων ,Μηχανικών , Αρχιτεκτόνων ,Περιβαλλοντολόγων ολοκληρώνουμε άδειες λειτουργείας για όλα τα αντικέιμενα δραστηριότητας.

Φορολογία κατοίκων άλλων χωρών

Φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού
• Άδειες παραμονής
• Άδειες επενδυτικής δραστηριότητας
• Ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπής
• Φορολογικές δηλώσεις
• Δηλώσεις Ακίνητης περιουσίας
• Νομική υποστήριξη θεμάτων κατοίκων εξωτερικού

Μεγάλες Επιχειρήσεις

  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με Διπλογραφικά Βιβλία, IKE ,ΕΠΕ, ΑΕ όπως Εποπτεία Λογιστηρίων, Εσωτερικος Ελεγχος
  • Καταρτίσεις Προυπολογισμών και Απολογισμών για όλες τις οντότητες.
  • Καταρτιση Οικονομικων Καταστάσεων με ΕΛΠ και ΔΛΠ και Φορολογικων Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
  • Ελεγχος και πιστοποίηση Φορολογικής Συμμόρφωσης ,έκδοση φορλογικού πιστοποιητικού απο συνεργατες μας ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ