ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου νέο πρόγραμμα ενίσχυσης Επιχειρήσεων.Ευνοούνται τα 23 νησιά με έως 3100 κατοίκους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις
 • Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000 €.

 • Για τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων Γ1 & Γ3 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 25.000€.
 • Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Γ2 όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης είναι 50.000€ τηρουμένων του περιορισμών του καν. ΕΕ 1407/2013.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κάτωθι:

 • ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
 • ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Απο τα παρακάτω :

1)Η Κατανομή σε υφιστάμενες και μη επιχειρήσεις το ποσό που αναλογεί είναι 2.000.000€ ανά κατηγορία .σε σύνολο ποσού 4.000.000€

2)Τα νησιά που πριμοδοτούνται με βαθμολογία +20% είναι αυτά των <3100 κατοίκων δλδ 13 Στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου και 9 στις Κυκλάδες .

3)Μεγάλη έμφαση στην εκπαιδευτική βαθμίδα του φορέα , καθώς και στην αύξηση μονάδων απασχόλησης καθώς και δαπάνες επιμόρφωσης.. Θεωρούμε ότι ευνοούνται τα νησιά με μικρότερους από 3100 κατοίκους επειδή υπάρχει η πριμοδότηση στην βαθμολογία με 20% σε σχέση με τις επιχειρήσεις των λοιπών νησιών.

Προτάσεις πχ των 25.000€ μόλις160 επιχειρήσεις..Συνεπώς φαίνεται ότι δεν έχουν τύχη τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3100 κατοίκων.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ