ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Κάλυψη τεκμηρίων με Γονικές παροχές – δωρεές: Όλα τα μυστικά και οι παγίδες για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Προυποθέσεις

Η προϋπόθεση για να ισχύσει το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ είναι τα χρήματα να μεταβιβαστούν από τον γονέα στο παιδί ή από τον σύζυγο στη σύζυγο κ.λπ. μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των δύο πλευρών και όχι να δοθούν στο χέρι σε μετρητά ούτε να κατατεθούν τα μετρητά από τον δωρεοδότη στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Τί ισχύει

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν ένας γονέας μεταφέρει χρήματα από τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού του, τότε η μεταφορά αυτή, η οποία λογίζεται ως γονική παροχή χρηματικού ποσού, είναι αφορολόγητη μέχρι τις 800.000 ευρώ, ενώ τυχόν υπερβάλλον ποσό, πέραν των 800.000 ευρώ, φορολογείται με 10%. Π.χ., εάν ένας πατέρας μεταφέρει από τον τραπεζικό λογαριασμό του 50.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της κόρης του, τότε επί του ποσού των 50.000 ευρώ δεν οφείλεται φόρος από την κόρη, διότι για τη συγκεκριμένη γονική παροχή χρηματικού ποσού ισχύει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ. Αν ένας πατέρας μεταφέρει από τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό του γιου του ποσό 850.000 ευρώ, τότε ο γιος θα υποχρεωθεί να καταβάλει στην εφορία φόρο γονικής παροχής 10% επί του ποσού των 50.000 ευρώ, κατά το οποίο η χρηματική αυτή δωρεά υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Θα πληρώσει δηλαδή φόρο γονικής παροχής 5.000 ευρώ (50.000 ευρώ Χ 10%).

Ωστόσο, εάν το χρηματικό ποσό που θέλει να μεταβιβάσει ο γονέας στο παιδί του κάνει το λάθος και το δώσει σε μετρητά στο χέρι ή εφόσον πάει στην τράπεζά του και καταθέσει το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού, τότε η εφορία θα επιβάλει φόρο γονικής παροχής σε ολόκληρο το ποσό, από το πρώτο ευρώ. Εάν, για παράδειγμα, ένας πατέρας καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της κόρης του ή του γιου του ένα χρηματικό ποσό ύψους 50.000 ευρώ σε μετρητά, τότε η κόρη ή ο γιος θα υποχρεωθεί να καταβάλει φόρο γονικής παροχής 10% επί ολόκληρου του ποσού των 50.000 ευρώ, δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει φόρο 5.000 ευρώ και θα του μείνουν οι υπόλοιπες 45.000 ευρώ. Θέλει, λοιπόν, προσοχή από την πλευρά των γονέων που θέλουν να μεταβιβάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στα παιδιά τους στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τη μεταβίβαση: Αν δώσουν τα χρήματα απευθείας στα παιδιά είτε σε μετρητά είτε με κατάθεσή τους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τα παιδιά θα φορολογηθούν με 10% για ολόκληρα τα ποσά, ενώ εάν οι γονείς έχουν πρώτα καταθέσει τα χρήματα στους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια τα μεταφέρουν στους λογαριασμούς των παιδιών, τότε για κάθε παιδί θα ισχύει αφορολόγητο όριο μέχρι 800.000 ευρώ και, ουσιαστικά, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων τα χρήματα που θα μεταφερθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παιδιών θα μείνουν αφορολόγητα.

Οι ίδιοι ακριβώς κανόνες με αυτούς που παρουσιάσαμε παραπάνω ισχύουν και για δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ συζύγων ή από παιδιά σε γονείς ή από παππούδες-γιαγιάδες σε εγγόνια ή από εγγόνια σε παππούδες-γιαγιάδες.

Πως και που δηλώνεται

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση γονικής παροχής ή δωρεάς χρηματικού ποσού, είτε προκύπτει είτε δεν προκύπτει φόρος, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση φόρου γονικής παροχής από τον δωρεοδόχο (από αυτόν που δέχεται τα χρήματα, δηλαδή από την κόρη ή τον γιο ή τη σύζυγο ή τον εγγονό κατά περίπτωση). Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και στην εφαρμογή my PROPERTY, εφόσον έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, εάν δεν έχει συνταχθεί τέτοιο έγγραφο. Σε περίπτωση που προκύπτει φόρος, δηλαδή εάν το ποσό που έχει μεταβιβαστεί είναι μεγαλύτερο των 800.000 ευρώ, θα εκδοθεί Ταυτότητα Οφειλής από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ ή από το πληροφοριακό σύστημα ΤΑΧΙS των ΔΟΥ και η εξόφληση της οφειλής θα πρέπει να γίνει:

  • Είτε εφάπαξ με έκπτωση 5%, εφόσον η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης.
  • Είτε σε 12 διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ. Το ποσό της πρώτης δόσης θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης.

Σε περίπτωση που η οφειλή είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τον επόμενο μήνα της υποβολής της δήλωσης.

Δικαιολογητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ/ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
i.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με μεταφορά χρημάτων μέσω ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής.Παραστατικό – αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ λογαριασμών των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω τραπεζικής επιταγής: Αντίγραφα του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από την οποία τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.
ii.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με μεταφορά χρημάτων στις οποίες μεσολαβεί αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή κατάθεση επιταγής από την αλλοδαπή.Αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω τραπεζικής επιταγής: Το αντίγραφο της εκδοθείσας επιταγής και το αποδεικτικό κατάθεσής της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του λαμβάνοντος.
iii.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με ανάληψη χρηματικού ποσού από συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού.Αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του λογαριασμού (extrait), στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των συνδικαιούχων και η ημερομηνία ανάληψης του ποσού.
iv.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές που διενεργήθηκαν από την 1η/10/2021 μέχρι και την 9η/9/2022 με ανάληψη μετρητών από ατομικό λογαριασμό του δωρητή ή κοινό λογαριασμό των συμβαλλόμενων και κατάθεσή τους σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή κοινό λογαριασμό των συμβαλλόμενων ή σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο και εφόσον η κατάθεση έγινε εντός 3 εργάσιμων ημερών.Αποδεικτικό ανάληψης του ποσού στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία, το ακριβές ποσό, ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που εμφανίζει ως δικαιούχο τον δωρητή/γονέα και το αποδεικτικό κατάθεσης του ίδιου ποσού στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία κατάθεσης, το ακριβές ποσό και ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ο δωρεοδόχος/τέκνο.
v.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από τον δωρεοδόχο/τέκνο με μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό του πωλητή/κατασκευαστή/εργολάβου /ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής.α. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλη συμφωνία των μερών, εφόσον ο τρόπος καταβολής του ποσού (μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή έκδοση τραπεζικής επιταγής) προκύπτει από αυτό. β. Αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών. Σε περίπτωση τραπεζικής επιταγής: Αντίγραφα του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από την οποία τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.
vi.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά οχήματος από τον δωρεοδόχο/τέκνο με μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό του πωλητή ή κατάθεση επιταγής.α. Αδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα του δωρεοδόχου/τέκνου. β. Απόδειξη λιανικών συναλλαγών/τιμολόγιο. γ. Αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών. Σε περίπτωση τραπεζικής επιταγής: Αντίγραφα του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από την οποία τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.
vii.Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με μεταφορά χρηματικού ποσού ή κατάθεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρίας για αύξηση κεφαλαίου.α. Δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου. β. Αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού από τον λογαριασμό του δωρητή/γονέα προς τον λογαριασμό της εταιρίας. Σε περίπτωση τραπεζικής επιταγής: Αντίγραφα του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από την οποία τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ