ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Οδηγός για Εργολάβους -Μικρά Τεχνικά έργα.

ΦΟΡΟΣ 3% -ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Από τις αμοιβές, που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων (Δημοσίων ή ιδιωτικών) ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΊΤΑΙ ΦΟΡΟΣ 3%. Το ίδιο ποσοστό φόρου παρακρατείτε και από τους υπεργολάβους που συμμετέχουν στην κατασκευή των παραπάνω έργων, δλδ Η Τεχνική εταιρεία  ΧΨ ΙΚΕ αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου και για την ολοκλήρωση του συμβάλλεται με τους Δ,Ε,Ζ υπεργολάβους .Ο εργολάβος θα παρακρατήσει φόρο 3 % από τον υπεργολάβο και θα το αποδώσει 2 μήνες μετά .Όταν τιμολογήσει η Τεχνική Εταιρεία στον ανάδοχο η τον κύριο του έργου τότε θα παρακρατηθεί  από την αμοιβή της 3% και  θα αποδοθεί από τον ανάδοχο η τον κύριο του έργου  .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ.

Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής πάσης φύσεως έργου (παραγωγή νέου έργου) ή προσθήκη σε υφιστάμενο. Τέτοια έργα είναι τα οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά, μηχανολογικά, υδραυλικά κλπ. Τα έργα αυτά, μπορεί να εκτελεστούν από τους εργολήπτες ή υπεργολάβους αυτών με δικά τους υλικά ή με υλικά των ιδιοκτητών των έργων. Παρ’ ότι δεν έχει διευκρινισθεί, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει η απαλλαγή παρακράτησης σε περίπτωση μερικής ή ολικής εκχώρησης του έργου σε κατασκευαστική κοινοπραξία, που προβλεπόταν από τον προηγούμενο Κ.Φ.Ε.

 Υπηρεσίες για τις οποίες δεν παρακρατείτε φόρος 3%

Δεν διενεργείται παρακράτηση σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες, που δε συνδέονται με την εκτέλεση τεχνικού έργου, όπως αλουμινοκατασκευαστών, ξυλουργών, εγκαταστατών ψυκτικών και θερμικών μηχανημάτων, γιατί αυτοί τοποθετούν απλά έτοιμα προϊόντα.

Δεν υπόκεινται σε καμία παρακράτηση, οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπούς τεχνίτες.

Σημαντική σημείωση, «σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής  είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου  ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ».

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Εργολαβικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά με αξία άνω των 6.000,00 ευρώ.
Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργολάβου για ανάθεση εργολαβιών ή υπεργολαβιών τεχνικών έργων άνω των 6.000,00 ευρώ ή κατάθεση αντιγράφου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (άρθρο 19 Ν. 820/78, ΠΟΛ 1165/90), γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών.

Σε περίπτωση που η αξία τους είναι κάτω των 6.000,00 ευρώ ισχύουν τα όσα καταγράφονται στην επόμενη παράγραφο, περί λοιπών Ιδιωτικών Συμφωνητικών.

Να σημειώσουμε  ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό ανεξαρτήτως αξίας επηρεάζει σημαντικά  το φορολογικό στοιχείο που θα εκδοθεί καθώς και αν υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση φόρου 3% Με απλά λόγια  απαιτείται λεπτομερείς και αναλυτική περιγραφή τι είδους εργασίες θα γίνουν ,κόστος ανά φάση έργου ,συμμετοχή υλικών και ποιόν βαρύνουν  καθώς και σαφή αναφορά στο κόστος εργασίας , απασχόλησης , και ευθύνης εφαρμογής τόσο του εργατικού όσο και εν γένει της ασφάλειας και υγιεινής  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ αν είναι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ , ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ , ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ , ΑΡ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ , ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  , ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ , ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ.

Με την εφαρμογή των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( ΕΛΠ) η έννοια   ΣΤΟΙΧΕΙΟ που θα εκδοθεί σχετίζεται με το αν ο λήπτης είναι Επιτηδευματίας  η ιδιώτης ( ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .

Αν είναι ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ( ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ) σημαίνει κόστος κατασκευής και υλικά για να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ η αν είναι ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπου ο λήπτης της υπηρεσίας επιβαρύνεται τα υλικά και άλλα κόστη  οπότε θα εκδοθεί Στοιχείο  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  για επιτηδευματίες και στην περίπτωση  ιδιώτη λήπτη -πελάτη τότε θα εκδοθούν στοιχεία  συναλλαγής λιανικής πώλησης και  λιανικών υπηρεσιών ( ΑΛΠ ,και ΑΛΠΥ ) Ο Χρόνος έκδοσης των στοιχείων είναι είτε με την παράδοση του έργου είτε τμηματικά ανά φάση σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πάντως αν δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα στην χρήση τιμολογείται αυτό που έχει ήδη ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά. Προσοχή  εδώ πολλοί συνάδελφοι δεν υπολογίζουν την λεγόμενη παραγωγή σε εξέλιξη  δηλ το κόστος που έχει διαμορφωθεί  αλλά δεν έχει γίνει έσοδο. Άποψη μας είναι να απογράφεται η παραγωγή σε εξέλιξη για να μην  αλλοιώνεται αφενός η αρχή του δεδουλευμένου  της χρήσης  .

Μικρές λεπτομέρειες :

Σωστά Δελτία Αποστολής που αναφέρονται υλικά σχετικά με περιγραφές  και ποσότητες που να δένουν  με το Ιδιωτικό συμφωνητικό ως προς το κόστος  ( πχ δεν νοείται τοιχοποιία χωρίς τα ανάλογα μέτρα σε ΤΟΥΒΛΑ κλπ) Ούτε  βάψιμο χωρίς ανάλυση επιφανειών  και ποιοτικά  χαρακτηριστικά χρωμάτων η μονωτικών κλπ κλπ. Σωστός τόπος ημέρες μέσο μεταφοράς  για να μην δημιουργούνται υπόνοιες υπερτιμολόγησης…

Νόμιμος τρόπος εξόφλησης  ..( μέσω τραπέζης  κατά βάση) από τον λήπτη υπηρεσιών δλδ από αυτόν που θα εκδώσουμε το τιμολόγιο η την απόδειξη ( οι τραπεζικές συναλλαγές ελέγχονται) και στην περίπτωση προκαταβολής πάντα να εκδίδεται Απόδειξη Προκαταβολής με αναφορά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Προσοχή επίσης  στην εφαρμογή του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου επειδή η μαύρη εργασία αφενός  πληρώνεται ακριβά και αφετέρου θα την φορολογηθεί ο ίδιος επειδή δεν θα έχει έξοδα .

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ 6-12-2022