ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Τα 5 σκαλιά για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η ιδέα γεννήθηκε και σε λίγο καιρό αυτά τα σκαλοπάτια θα βρούμε μπροστά μας :

1.Το ξεκίνημα.

Στο πρώτο στάδιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, μια εταιρεία είναι μια πραγματική startup με όλη τη σημασία της λέξης. Σε αυτό το στάδιο, ο ιδιοκτήτης είναι βασικά η εταιρεία. Όλες οι επιχειρήσεις στο στάδιο της αρχής  αντιμετωπίζουν μερικές κοινές προκλήσεις που περιλαμβάνουν:

• Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία τους θα γίνει αποδεκτό ή/και επιθυμητό από αρκετούς πελάτες ώστε να παραμείνουν βιώσιμοι

• Ανακαλύπτοντας εάν η εταιρεία θα είναι πράγματι σε θέση να δημιουργήσει αρκετά υγιείς διαδικασίες ώστε να παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε αποδεκτά πρότυπα

• Καθορισμός εάν η εταιρεία θα είναι επεκτάσιμη και σε θέση να καλύψει τη ζήτηση των πελατών καθώς αυτή αυξάνεται

Σε αυτό το στάδιο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι υπεύθυνος σχεδόν για τα πάντα, ακόμα κι αν είναι σε θέση να προσλάβει μερικούς υπαλλήλους για να βοηθήσουν σε αυτές τις πρώιμες διαδικασίες.

Ο στόχος κατά τη διάρκεια του σταδίου της ύπαρξης είναι απλώς να επιβιώσει κανείς γιατί πολλοί δεν το κάνουν. Σε αυτήν την αρχική φάση, είναι εύκολο να αποτύχεις επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι για τους οποίους οι ολοκαίνουργιες επιχειρήσεις δεν επιβιώνουν μετά τη φάση εκκίνησης. Η επιχείρηση μπορεί να μην κερδίσει ποτέ αρκετή αποδοχή  με τους πελάτες, η επιχείρηση θα μπορούσε να ξεμείνει από λειτουργικό κεφάλαιο ή ο ιδιοκτήτης μπορεί απλώς να φθαρεί από τις τεράστιες απαιτήσεις σε οικονομικούς πόρους , χρόνο και ενέργεια.

2.Η επιβίωση

Οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν στο στάδιο του ξεκινήματος , περνούν στη δεύτερη φάση, την επιβίωση. Κατά το στάδιο της επιβίωσης, μια επιχείρηση έχει ήδη αποδείξει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της είναι βιώσιμα, ότι οι πελάτες τα θέλουν και ότι οι πελάτες επιστρέφουν ( συνεχίζουν). Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμη επιδείξει την ικανότητα να εξισορροπεί τα έσοδα με τα έξοδα με επιτυχή τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου επιβίωσης, η επιχείρησή σας ελέγχεται καθορίζοντας, πρώτον, εάν είστε σε θέση να ξεπεράσετε το νεκρό σημείο (δεν κερδίζω , δεν χάνω)  και, δεύτερον, εάν είστε σε θέση να δημιουργήσετε κέρδη επαρκή για την επανεπένδυση και την ανάπτυξη της επιχείρησης (το μυστικό για την συνέχεια).

Στο Στάδιο Επιβίωσης, η επιχείρηση μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος και κερδοφορία και να προχωρήσει στο Στάδιο <<επιτυχία>> ή  μπορεί, όπως κάνουν πολλές εταιρείες, να παραμείνει στο στάδιο επιβίωσης για κάποιο χρονικό διάστημα, κερδίζοντας οριακές αποδόσεις στον επενδυμένο χρόνο και κεφάλαιο και τελικά να σβήσει όταν ο ιδιοκτήτης παραιτηθεί ή συνταξιοδοτηθεί στην καθομιλουμένη  ..μεροδούλι μεροφάι.

3.Η Επιτυχία

Όταν μια εταιρεία επιβιώνει από το στάδιο επιβίωσης, περνά στο τρίτο στάδιο, την επιτυχία. Η πρόκληση ενός επιχειρηματία με μια επιτυχημένη εταιρεία είναι να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με την επιτυχία του. Οι επιχειρηματίες έχετε βασικά δύο επιλογές:

1. Χρησιμοποιήστε την επιχείρηση ως πλατφόρμα ανάπτυξης και συνεχίστε την επανεπένδυση, την επέκταση και ακόμη και τη χρήση της επιτυχίας και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση πρόσθετης ανάπτυξης.

2. Διατηρήστε το status quo, διατηρήστε την εταιρεία λειτουργική και χρησιμοποιήστε τα κέρδη για τη χρηματοδότηση άλλων επιδιώξεων ή συμφερόντων.

4.Η Απογείωση

Καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει, γίνεται όλο και μεγαλύτερη, κάθε αύξηση των εσόδων και των κερδών οδηγεί επίσης σε ταχύτερα επεκτεινόμενες δαπάνες. Οι προκλήσεις του σταδίου απογείωσης ή ταχείας ανάπτυξης εστιάζονται κυρίως στη διαχείριση ταχέως αυξανόμενων δαπανών, στη βελτίωση των λειτουργιών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στον εντοπισμό στρατηγικών για καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, ανάθεση εργασιών, ελεύθερες ταμειακές ροές, περιουσιακά στοιχεία, πόρους, υποχρεώσεις και χρέη.Εδώ φαίνεται ο ηγέτης!

Η ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις θα διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την ταχεία επέκτασή της και να μην αναπτυχθεί πολύ γρήγορα αγνοώντας τα παραπάνω ( κόποις κτώνται)

Συμβουλή μας: Τα μετρητά και γενικά τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία  είναι βασιλιάς σε αυτό το στάδιο. Θα υπάρχουν αρκετά μετρητά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιφέρει η νέα σας ανάπτυξη? Σαν σωστός  επιχείρηματίας , θα πρέπει πάντα να αναζητάτε μετρητά και να στηρ΄ιζεστε σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχε΄ία (αποθέματα, αξιόγραφα ,υπόλοιπα πελατών , κλπ)  και να διαθέτετε  πρόβλεψη ροής που προβλέπει πώς πιθανότατα θα είναι το επόμενο έτος, τρίμηνο, μήνα ή ακόμη και εβδομάδα. 

5.Η Ωριμότητα στην αξιοποίηση των πόρων

Αν και η εταιρεία σας μπορεί να εξακολουθεί να θεωρείται μικρή, οι μικρές επιχειρήσεις που φτάνουν σε αυτό το τελικό στάδιο αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διαχειριστούν τους πόρους που διαθέτουν και να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις εταιρείες τους μέσω πιο στρατηγικής διαχείρισης πόρων, ανθρώπων και διαδικασιών.

Σε αυτό το στάδιο, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα πρέπει να επικεντρωθούν στον εξ ορθολογισμό των λειτουργιών μέσω του προϋπολογισμού και της στρατηγικής, ενώ θα συνεχίσουν να διατηρούν το αρχικό επιχειρηματικό τους πνεύμα που θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να συνεχίσει να θέτει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, ώστε η εταιρεία να αποφύγει τη στασιμότητα.

Η εσωτερική διαδικασία υποστήριξης  από τα επιμέρους τμήματα (λογιστήριο, αποθήκη ,τμήμα πωλήσεων , τμήμα μάρκετινγκ κλπ)  πρέπει  να ακολουθεί και να παρακολουθεί την ανάπτυξη της επιχείρησης .

Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί συνεργάτες παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της επιτυχίας και βοηθούν προκειμένου η Διοίκηση να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Εδώ κρίνονται οι επιτυχημένες επιχειρήσεις.

ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΣ