ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Φορολογικές αλλαγές 2023 που αφορούν ατομικές επιχειρήσεις (εστιατόρια , επαγγελματίες ,ενοικιαζόμενα ,τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις και airbnb )

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Επι της ουσίας.

Οι βασικές αλλαγές αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σαν ατομικές επιχειρήσεις ( ελ επαγγελματίες , καταστήματα , ενοικιαζόμενα δωμάτια – καταλύματα κλπ)

Ορίζεται κατώτατο τεκμαρτό εισόδημα για ατομικές επιχειρήσεις με βάση τον κατώτατο μισθό όπως ισχύει σήμερα 780€ μηνιαίως και ετήσια για 14 μισθούς 10920€.Ο κατώτατος ετήσιος μισθός προσαυξάνεται κατα 10% για κάθε τριετία μετά την συμπλήρωση 6 χρόνων δραστηριότητας δλδ μετα τα 12 χρόνια 30% προσαύξηση ποσού 3276€ στο κατώτατο αρχικό των 10920 € δινοντας ποσό τεκμαρτού εισοδήματος 14196€ . Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού το αρχικό τεκμαρτό των 10920€ θα προσαυξηθεί επιπλέον με το 10% του κόστους της ετήσιας μισθοδοσίας.

Με απλά λόγια :Οι ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 6 χρόνια θεωρούνται ότι κερδίζουν τουλάχιστον 10920 € πλέον 10% για κάθε τριετία μέχρι και τα 12 χρόνια , πλέον το 10% του συνολικού κόστους μοσθοδοσίας , πλέον 5% επι του κατώτατου (10920€ ) αν ο τζίρος είναι μεγαλύτερος ανεξαρτήτως ποσού απο τον Μ.Ο που θα ορίσει το ΥΠ ΟΙΚ.για τον ΚΑΔ της επιχείρησης…

Πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι ατομικές επιχειρήσεις που δήλωναν αποτελέσματα ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ μικρότερα ποσά απο το τεκμαρτό εισόδημα που ορίζει ο νέος νόμος θα πληρώσουν σημαντικά μεγαλυτερο ποσό .

Να σημειωθεί ότι για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις που θα φορολογηθούν με το τεκμαρτό το τέλος επιτηδεύματος και η προκαταβολή φόρου μειώνονται στο μισό .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  
ΕΔΡΑ ΤΗΝΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ 2010 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ 10920,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΡΤΟΥΡΓΙΑΣ3276,00
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5500010%5500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ19696,00
ΦΟΡΟΣ3033,12
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ325,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  3358,12
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ   
ΕΝΑΡΞΗ 2010 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ 10920,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΡΤΟΥΡΓΙΑΣ3276,00
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 6000600,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ14796,00
ΦΟΡΟΣ 1955,12
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ325,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ537,66
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  2817,78
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ    
ΕΝΑΡΞΗ 2008 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ 10920,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΡΤΟΥΡΓΙΑΣ3276,00
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ14196,00
ΦΟΡΟΣ 1823,12
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ325,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ501,36
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  2649,48
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ   
ΕΝΑΡΞΗ 2010 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ 10920,00
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΡΤΟΥΡΓΙΑΣ3276,00
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 4000400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ14596,00
ΦΟΡΟΣ 2236,12
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ325,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  2561,12

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

  • Επιβάλλετε ΦΠΑ απο 01-01-2024 σε εκμτεταλευτές πάνω απο 3 σπίτια
  • Επιβάλλετε 0,5% επί του τζίρου -Τέλος παρεπιδημούντων -( και τουριστικό τέλος για τους δήμους που εφαρμόζεται)
  • Επιβάλλετε 0,50€ ανά ημέρα για απλα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και 10€ αν είναι μονοκατοικίες απο 80τμ και μεγαλύτερες.
  • Επιβάλλετε πρόστιμο 5000€ ηια καταστρατήση του νόμου περι βραχ μισθώσεων
  • Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ενδιαφέρει τους πολλούς :1,5€ ημερήσια για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ( αντί 0,50€) καταργείτε ο φόρος διαμονής και βαπτίζεται σε ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .. ( όποιος αντέξει…)

παρακάτω ανάλυση:

Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση – Αντικατάσταση του φόρου διαμονής

Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

1. Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

ΙΑ. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155):

αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,

αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,

αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,

αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμιση (1,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 39Ατου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.

1Β. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής: α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:

αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,

αν) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,

αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τεσσάρων (4) ευρώ.

2. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. ΙΑ και 1Β και τους ιδιώτες της περ. γ) των παρ. ΙΑ και 1Β και αποδίδεται από αυτές στη φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άλλα θέματα που αφορούν την εστίαση:

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε μεταφορές, τουριστικό πακέτο, γυμναστήρια, σχολές χορού, εισιτήρια στους κινηματογράφους, τα θέατρα και ζωολογικούς κήπους, αγαθά σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στον καφέ και τα ροφήματα στην εστίαση καθώς και στα κόμιστρα στα ταξί. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 επανέρχεται στο 24% ο συντελεστής ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά, μπύρες χωρίς αλκοόλ, αεριούχα νερά).

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ