ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Χονδρική πώληση αλκοολούχων ποτών Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο αλκοολούχων ποτών της ΑΑΔΕ έως 10-1-2024 και έναρξη καταχωρήσεων κινήσεων από 30-1-2024.

Με την από 31-10-2023 απόφαση του Υπ Οικονομικών Α.1173 ορίστηκαν νέες ημερομηνίες :

α) η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει
ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024
β). η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών
αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024».

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Υπόχρεα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων
Ποτών είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία:
α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ της ΕΕ ή μεταποιούν
ή β) διαθέτουν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας
έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά2 και διαθέτουν Κωδικούς
Δραστηριότητας, κύριας ή δευτερεύουσας, που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού
εμπορίου (ΚΑΔ 46).
Ενδεικτικά παραδείγματα προσώπων που υποχρεούνται στην εγγραφή στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών και στην καταχώριση κινήσεων στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών είναι:
• οι ποτοποιοί / παραγωγοί αλκοολούχων ποτών,
• οι εισαγωγείς αλκοολούχων ποτών από τρίτες χώρες,
• οι επιτηδευματίες που παραλαμβάνουν αλκοολούχα ποτά από άλλα κ-μ
• οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χονδρική πώληση
αλκοολούχων ποτών,
• σούπερ μάρκετ/μίνι μάρκετ/κάβες και συναφείς επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν χονδρικές πωλήσεις.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της υποχρέωσης

Δεν απαιτείται η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών
Αλκοολούχων Ποτών και η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών για:
• τα προϊόντα μπύρας,
• τα ενδιάμεσα προϊόντα, όπως για παράδειγμα γλυκά κρασιά, κρασί
Σάμου, Μοσχάτου, Λήμνου, γλυκά βερμούτ του κωδικού ΣΟ 2205,
• τα κρασιά,
• τα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά, όπως για παράδειγμα μηλίτης

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ -ΑΣΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

Οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες μπαρ, κέντρα
διασκέδασης) που εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, υποχρεούνται
σε εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων
Ποτών και καταχώριση κινήσεων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών;

ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις όπου τα ως άνω πρόσωπα προβαίνουν στην έκδοση
τιμολογίου για την παράδοση αλκοολούχων ποτών ως εμπόρευμα.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΙΗΜΕΡΟΥΣ

Για τα προϊόντα απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών,
όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001, υφίσταται
υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης
Αλκοολούχων Ποτών;

Δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών για τα προϊόντα απόσταξης των διήμερων
μικρών αποσταγματοποιών
.

ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ , ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Το σίγουρο είναι ότι ο έμπορος θα πρέπει να επιλέξει η να αναβαθμίσει το ήδη υπάρχον λογισμικό του

με σκοπό την σωστή υποβολή του αρχείου κινήσεων στην ΑΑΔΕ κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τα απλά προγράμματα τιμολόγησης .

Άποψη μας έιναι ότι πρέπει να δοθεί εκ νέου παράταση. και να εφαρμοστεί στην συνέχεια πιλοτικά για μεγάλες επιχειρήσεις.Είναι αδιανόητο ένα μικρό μίνι μάρκετ της γειτονιάς να υποχρεώνεται σε ανάπτυξη μηχανογράφησης , η να υποβληθεί σε κόστος υπηρεσίας πλέον της ήδη υπάρχουσας για την μεταφορά των κινήσεων αλκοολούχων ποτών από τον Λογιστή .

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ