ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Πότε δίνονται αυξήσεις μισθών -ημερομισθίων λόγω προϋπηρεσίας – τριετίας από 01-01-2024 για αμειβόμενους με κατώτατο μισθό -ημερομίσθιο.

Για τους αμειβόμενους με τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όσοι αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο θα πάρουν αύξηση 5% στο  ημερομίσθιό τους όταν συμπληρώσουν τριετία. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν προϋπηρεσία μέχρι 14/2/2012, θα λάβουν την προσαύξηση οποτεδήποτε συμπληρώσουν την τριετία εντός του χρονικού διαστήματος από 1/1/2024 έως 1/1/2027 και όχι υποχρεωτικά εντός του 2024. Ο εργαζόμενοι που αμείβονται με το κατώτατο ημερομίσθιο και έχουν προσληφθεί από 15/2/2012 έως και 31/12/2023 θα δουν την πρώτη τους αύξηση 5% λόγω προϋπηρεσίας, την 1η Ιανουαρίου 2027.
  • Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, θα πάρουν προσαύξηση στο μισθό τους 10% όταν συμπληρώσουν τριετία. Οι εργαζόμενοι  οι οποίοι είχαν προϋπηρεσία  μέχρι 14/2/2012, θα λάβουν την προσαύξηση οποτεδήποτε συμπληρώσουν την τριετία εντός του χρονικού διαστήματος από 1/1/2024 έως 1/1/2027 ενώ οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και έχουν προσληφθεί από 15/2/2012 έως και 31/12/2023 θα δουν την πρώτη τους αύξηση λόγω προϋπηρεσίας 10% την 1η Ιανουαρίου 2027.

Απόδειξη Προϋπηρεσίας

Την ευθύνη απόδειξης της αντίστοιχης προϋπηρεσίας έναντι του εργοδότη φέρει ο ίδιος ο μισθωτός. Οφείλει να προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία θα μπορέσει ο υπεύθυνος του τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού να εξακριβώσει τα χρόνια προϋπηρεσίας του.

Ως αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται τα βιβλιάρια ενσήμων, οι μισθολογικές καταστάσεις, οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών κ.λπ.. Όλα τα στοιχεία αυτά οφείλει ο υπεύθυνος της επιχείρησης να τα καταχωρίσει στον ατομικό φάκελο του μισθωτού.

Στην περίπτωση που ο νεοπροσληφθείς μισθωτός αδυνατεί να καταθέσει άμεσα, με την πρόσληψή του, όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την προϋπηρεσία του, τότε οφείλει να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τόσο την προϋπηρεσία του, όσο και την οικογενειακή του κατάσταση. Ταυτόχρονα οφείλει να δεσμευτεί εγγράφως ότι θα προσκομίσει τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το επίδομα προϋπηρεσίας, αρχίζει να καταβάλλεται από την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών εργασίας στον εργοδότη, στον οποίο υπηρετεί ο μισθωτός.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ