ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις. Δικαιούχοι , και επιλέξιμες δαπάνες.

Από την ανάλυση του πλαισίου που αναφέρεται το πρόγραμμα , πολύ λίγες θα ασχοληθούν στα νησιά μας και τούτο επειδή :

  • Υπάρχει παρανόηση στην ερμηνεία ΣΥΣΚΕΥΗ .Δεν αφορά αλλαγή – αντικατάσταση των κλασσικών air condition με άλλα . Δεν αφορά συστήματα που χρησιμοποιούν αέριο , η πετρέλαιο.
  • Αφορά εγκατάσταση σε συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ, η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η χρήση υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής επιχείρησης. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές. Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά μέσο όρο 30%.
Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού, που αφορά στα εξής:

Για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα εκτός του ότι η αναλυτική πληροφόρηση βγαίνει μόνο από το ΦΕΚ προς το παρών (23-2-2024) μη διαθέτοντας το σύστημα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που να καλύπτουν απορίες ενδιαφερόμενων πιστεύουμε ότι δεν θα έχει την δέουσα. με τον σκοπό του ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα εξ αιτίας των προδιαγραφών υλοποίησης στα συστήματα ψύξης θέρμανσης αφενός αλλα και του κόστους της συνολικής επένδυσης στην περίπτωση ριζικής αλλαγής του συστήματος για μία επιχείρηση που ξεπερνά κατά πολύ τον προϋπολογισμό των 20.000€ η 25000€ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια επηρεάζει αρνητικά την ουσία της επιδότησης των 10.000€

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ