ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Ασφάλιση στον π ΟΑΕΕ μικρών τουριστικών καταλυμάτων από 1/01/2024 , Ποιοι ασφαλίζονται πλέον ΟΓΑ.

Με την από 15/03/2024 εγκύκλιο ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/20-12-23) ορίστηκε:

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, σε
ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία έχουν τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων και λειτουργούν είτε
βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016,
οι οποίοι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές του άρθρου 40 του ν.
4387/2016 (εισφορές ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ), όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πρόσωπα εγγεγραμμένα με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

  Εάν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ με

την πιο πάνω ιδιότητα, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 39 ν. 4387/2016, όπως
ισχύει (εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών).

         ● Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω,

σε όλη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, είτε βάσει Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, ανεξάρτητα
εάν είναι παράλληλα ή όχι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),
καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει (εισφορές
ελεύθερων επαγγελματιών).

Διαβάστε την εγκύκλιο.https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-14-15032024

Σχόλιο.

Μέχρι σήμερα πάρα την από e-ΕΦΚΑ 15/03/2024 Α. Π.: 399743 εγκύκλιο το μηχανογραφικό τμήμα του ΕΦΚΑ δεν έχει ενεργήσει για την εφαρμογή της με αποτέλεσμα να μην γνωρλιζει ο ασφαλισμένος τι οφείλει και τι θα πληρώνει μηνιαίως, και αναδρομικώς.

Συμπερασματικά για τα μικρα ενοικιαζόμενα δωμάτια δυναμικότητας έως 10 ασφαλίζοντα στον ΟΑΕΕ ανεξάρτητα πληθυσμιακού κριτηρίου εκτός και άν είναι εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό μητρώο αγροτών.Επίσης άν μια επιχειεηση εεκτός απο ενοικιαζόμενα έχει και ΚΑΔ με άλλο αντικείμενο και εδρεύει σε χωρίο με κατοίκους μικρότερους των 2000 τότε και πάλι ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ λόγω των δωματίων.Φυσικά ισχύει η μειωμένη ασφάλιση για τα 5 πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλματος υποχρεωτικού σε ασφάλιση , όπως επίσης ισχύει η μία ασφάλιση σρε περίπτωση παραλληλης ασφάλισης.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ