ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

SOS το 2021 φεύγει. Ελέγχουμε τις ηλεκτρονικές μας δαπάνες .Οι e-δαπάνες στο 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Τι θα ισχύει για τα εισοδήματα του 2021

Την υποχρέωση να καλύψουν το 30% των φετινών ατομικών πραγματικών εισοδημάτων τους με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών έχουν εκατομμύρια φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους απέκτησαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων. Αν δεν το πράξουν, θα κληθούν να καταβάλουν το 2022, με τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το 2021, επιπλέον φόρο ίσο με το 22% της ακάλυπτης διαφοράς. 

Π.χ. εάν ένας φορολογούμενος του οποίου το ετήσιο εισόδημα έτους 2021 ανέρχεται σε 30.000 ευρώ πραγματοποιήσει ολόκληρο το 2021 ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών συνολικού ύψους 6.000 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του ετήσιου εισοδήματός του, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου 10% του ετήσιου εισοδήματός του, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 660 ευρώ (22% Χ 10% Χ 30.000 ευρώ). Θα πληρώσει δηλαδή φόρο 22% επί της διαφοράς μεταξύ του 20% του εισοδήματός του, το οποίο κάλυψε, και του 30%, το οποίο έπρεπε να έχει καλύψει.

Η υποχρέωση κάλυψης ποσοστού 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω e-banking) νομοθετήθηκε το 2019 και τροποποιήθηκε προσωρινά για το φορολογικό έτος 2020, προκειμένου να εξαιρεθούν πλήρως όσοι φορολογούμενοι επλήγησαν οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αλλά και να  επιβαρυνθούν με ποινή μικρότερη του 22% οι υπόλοιποι μη εξαιρεθέντες που δεν κατάφεραν να καλύψουν το 30%. 

Ποιους αφορά, ποιοι εξαιρούνται

Η υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ισχύει για όλους τους φορολογούμενους;

Όχι. Οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις:

(α) Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

(β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

(γ) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

(δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

(ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ).

Ποιες είναι οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.

Επιπλέον, οι καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών προκύπτουν από τις ομάδες δεικτών που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), οι οποίες περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)

Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)

Ομάδα 6 (Υγεία)

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

Συνεπώς φροντίζουμε έστω και τελευταία στιγμή οι παραπάνω δαπάνες να γίνουν με ηλεκτρονικό χρήμα.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ