ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

SOS!!!! ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 2021 μέχρι 31-12-2021. Πώς γίνεται η δωρεά χρημάτων μεταξύ συγγενών της Α κατηγορίας του άρθρου 29 Ν 2961/2001 όπως ισχύει από 01/10/2021 .Δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ .

Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην Α΄ κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Στη Β΄ κατηγορία υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές). Στη Γ΄ κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός.
Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία κατηγορία του υιοθετηθέντος ή των συγγενών αυτού έναντι του υιοθετήσαντος ή των συγγενών αυτού γίνεται με βάση τη συγγενική σχέση που προκύπτει κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατ’ εξαίρεση, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, για τον υπολογισμό του φόρου, να μην λάβει υπόψη το βαθμό συγγένειας που προκύπτει από την υιοθεσία, αν διαπιστώσει ότι αυτή έγινε για να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του παρόντος.
Σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομίας, ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας της, με βάση τους συντελεστές της Γ΄ κατηγορίας του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 101 για νέα εκκαθάριση του φόρου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ,ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ?

Αυτός που δωρίζει λέγεται δωρεοδόχος , αυτός που δέχεται την δωρεά δωρεο-λήπτης.

Ο δωρεοδόχος καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεο-λήπτη το ποσό που μπορεί αποδεδειγμένα να δικαιολογήσει με νόμιμη κτήση ( φορολογικές δηλώσεις -πωλήσεις ακινήτων δάνεια , δωρεές , πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων , κέρδη από λαχεία κλπ).

Το αντίγραφο της κατάθεσης στο λογαριασμό του δωρολήπτη φυλάσσεται σαν στοιχείο – δικαιολογητικό για την υποβολή της δήλωσης δωρεάς στην ΔΟΥ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ.Η Δήλωση μπορεί να υποβληθεί από τον φορολογούμενο σε 6 μήνες από την διενέργεια της δωρεάς.

πχ.Ο Πατέρας κάνει δωρεά στο παιδί του 50.000 για :αγορά σπιτιού , αυτοκινήτου , σκάφους κλπ κλπ .Ο πατέρας δωρητής πρέπει κατ αρχάς να καλύπτει την ύπαρξη των χρημάτων μέσω των ΦΟΡ.ΔΗΛ. του (παραπάνω αναφορά) .Φροντίζει στην απόδειξη μεταφοράς να αναγράφει την αιτία και τον λήπτη με το ΑΦΜ του ( προσοχή ευκρινή αποτύπωση. επίσης στο βιβλιάριο – λογαριασμό του λήπτη της δωρεάς να είναι ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ . ).Στην συνέχεια ο πατέρας υποβάλει το έντυπο φόρου δωρεάς μαζί με την απόδειξη μεταφοράς και φωτοτυπίες και των 2 βιβλιαρίων μαζί με προσωποποιημένα στοιχεία από TAXIS στην ΔΟΥ του ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ -ΠΑΤΕΡΑ, σε 6 μήνες από την ημερομηνία μεταφοράς. πχ μεταφορά 23-12-2021 υποβολή δήλωσης μέχρι 22/6/2022. Η Δωρεά θεωρείτε ότι έγινε με την ημερομηνία μεταφοράς των χρημάτων ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης δωρεάς.

Για κάλυψη τεκμηρίων του δωρεολήπτη η δωρεά πρέπει να γίνει μέχρι 31-12-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ :Δεν απαιτείτε συμβολαιογραφική πράξη!!!!

Εμμένουμε στην ενημέρωση!!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ