ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ .Θέματα πυροπροστασίας στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστίαση , καταλύματα με παροχή πρωινού η φαγητού κλπ)

Με αφορμή έγγραφο 27/07/2022 της ΠΥ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

<<Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017) που αφορά την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων, οι σχετικές επιχειρήσεις οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 12/2012 πυροσβεστικής διάταξης (Β΄ 1794), είτε απαιτείται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας είτε όχι. Για τον εφοδιασμό σας με το παραπάνω βιβλίο, πρέπει να αποστείλετε(e-mail: ermoupol.pyr@psnet.gr) σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθμό της γνωστοποίησης, καθώς και απόδειξη κατάθεσης 10 ευρώ στον αριθμό λογαριασμού 011040/54613247 ΚΩΔ ΒΕ, ΙΒΑΝ: GR 5401100400000004054613247  της Εθνικής τράπεζας.

Σε περίπτωση που υπάρχει το κόκκινο βιβλίο στην επιχείρηση αγνοήστε αυτό το email.>>

Εφιστούμε την άμεση προσοχή για την συμμόρφωση της επιχείρησης σας όπου αφορά το πεδίο εφαρμογής της.

Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις

Στο πεδίο εφαρμογής για μέτρα πυροπροστασίας εμπίπτουν Θέατρα , κινηματόγραφοι ,χώροι σε καταλύματα όπου προσφερονται υπηρεσίες εστίασης.

Κόκκινο βιβλίο-Βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

????????????????????????????????????

Ολα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανεξάρτητα απο την υποχρέωση σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ να έιναι εφοδιασμένες με το ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ όπου καταγράφεται ο έλεγχος η συντήρηση καλή λειτουργεία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες κλπ).

Όσες επιχειρήσεις :

1.Εχουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ( πχ τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν υγραέριο ) σε ισχύ να ελέγξουν το κόκκινο βιβλίο άν έχει ενημερωθεί με υπογραφή τόσο του μηχανικού όσο και του αρμόδιου για τον έλεγχο καλής λειτουργείας των μέσων πυρόσβεσης .Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό έχει λήξει να απευθυνθούν άμεσα στον μηχανικό που έχει συντάξει την Μελέτη Πυροπροστασίας για την ανανέωση του .

2.Αν δεν έχουν υποχρέωση για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( πχ εστίαση που δεν χρησιποποιεί υγραέριο κλπ) τότε είναι υποχρεωμένη να έχει το ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ το οποίο π΄ρεπει να είναι ενημερωμένο και υπογεγραμμένο απο τον υπέυθυνο συντήρησης των μέσων πυρόσβεσης.

Στην περίπτωση που δεν έχουν εφοδιαστεί με ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ τότε οφείλουν να αιτηθούν την χορήγηση του απο το αρμόδιο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Υ με αίτηση η οποία θα συνοδεύεεται με απόδειξη κατάθεσης 10€ στον αριθμό λογαριασμού 011040/54613247 ΚΩΔ ΒΕ, ΙΒΑΝ: GR 5401100400000004054613247  της Εθνικής τράπεζας. και τον αριθμό γνωστοποίησης της άδειας λειτουργείας στο notify my business για όσους η έναρξη έγινε από τα μέσα του 2017 και μετά.

Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ψηφιοποίηση της παλίας άδειας ( πρίν το 2017) να γινει άμεσα και ο αριθμός γνωστοποίοισης θα γραφτεί στην σχετική αίτηση προς το αρμόδιο γραφείο Π.Υ. Με την παραλαβή του ο προμηθευτής των πτροσβεστικών μέσων θα ενημερώσει και θα υπογράψει βεβαιώνοντας την καλή τους λειτουργεία.

Υπόδειγμα αίτησης:

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ