ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Επιδότηση στον Τουρισμό από 60%-100% στα νησία μας .

Νέο Καθεστώς Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ⬣ Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων


⬢ Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Τουρισμού.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” το οποίο επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες & νεοσύστατες επιχειρήσεις για επενδυτικά έργα που αφορούν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

 • Ίδρυση νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέες υπηρεσίες.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ ευρώ και αφορά σε όλες τις μορφές Εταιρειών (πλην Ατομικής Επιχείρησης) για ελάχιστο ύψος επένδυσης ως εξής:

-από 50.000 € και άνω για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) κα.

-από 100.000 € και άνω για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

-από 250.000 € και άνω για μικρές επιχειρήσεις.

-από 500.000 € και άνω για μεσαίες επιχειρήσεις.

-από 1.000.000 € και άνω για μεγάλες επιχειρήσεις.


Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 05.09.2022 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών στις 05.12.2022. Επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*
 • Εκσυγχρονισμο ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 4*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά Έργα, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Αγορά Μηχανημάτων και Ξενοδοχειακού/ Μηχανολογικού/ λοιπού Εξοπλισμό – Έπιπλα κτλ. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται παρακάτω).

Φορολογική απαλλαγή
-Επιχορήγηση
-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
-Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (αυτοτελώς)
Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων όταν πρόκειται για επιχορήγηση, πλην ορισμένων “Eιδικών Kατηγοριών” όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που αντί για επιχορήγηση, ζητηθεί φορολογική απαλλαγή, τότε λαμβάνουν το 100% του χάρτη. 
Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγή, πλην ορισμένων “ειδικών κατηγοριών” όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. [Δεν προβλέπεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.]
 Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί ενδεικτικά τις εξής προϋποθέσεις:
Να μην έχει γίνει έναρξη επενδυτικού σχεδίου (πλην έκδοση αδειών) πριν την υποβολή της αίτησης. 
Να αποκτήσει διπλογραφικό σύστημα με Γ’ κατηγορίας Βιβλία (δεν αφορά σε επενδύσεις μικρότερες των 300.000€).
Να έχει ή να αποκτήσει μορφή εμπορικής εταιρείας (πλην ατομικής επιχείρησης).
Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ που συνάδει με την άδεια λειτουργείας και με το επενδυτικό έργο.
Να δύναται η Άδεια Λειτουργείας να αποτυπώσει τον Επιχορηγούμενο Εξοπλισμό, ενώ παράλληλα να αποδεικνύεται η νομιμότητα σε πολεοδομικές άδειες (ολοκλήρωση άδειας, περαίωση τακτοποιήσεων κτλ).
Να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης Φορολογικής/ Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Είναι Επιλέξιμες σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή/ εκσυγχρονισμό/ επέκταση μιας εγκατάστασης/ μονάδας:

-Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου.

-Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Τεχνικών Εγκαταστάσεων, Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Επίπλων.

-Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

-Άυλες δαπάνες (Πιστοποιήσεις, Λογισμικά, Εξοπλισμός Πληροφορικής κα)

-Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) καινουργιων μηχανημάτων, τα οποία θα αγορασθούν.

-Μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία.

-Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.

-Ειδικές Δαπάνες (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων) με συγκεκριμένους περιορισμούς:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις διαρκούν από τις  5 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 χωρίς σειρά προτεραιότητας. Η βαθμολογία είναι συγκριτική, δηλαδή θα ενταχθούν οι αιτήσεις βάσει βαθμολογικής κατάταξης ξεκινώντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες, έως εξάντλησης των κονδυλίων. 

Η έναρξη της επένδυσης μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως, ή μετά την Υποβολή της Αίτησης. Δεν επιτρέπεται η έναρξη οποιασδήποτε δαπάνης πριν την υποβολή της αίτησης. 

Τέλος θυμιζω τι είπε πρόσφατα ο ΥΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ :«Σύντομα άνεργοι θα είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουλέψουν»

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ