ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Business Plan & κρίσιμες αναλύσεις για μικρές επιχειρήσεις

ΞΕΚΙΝΩ ΜΕ :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ
(s.w.o.t STRENGTHS ,WEAKNESSES,OPPORTUNITIES,THREATS )
1 Προσδιορίζω τα δυνατά σημεία ( STRENGTHS)
Αρχικά, αξιολογώ τα εσωτερικά δυνατά σημεία της επιχείρησης μου . Αυτά τα δυνατά σημεία θα μπορούσαν να είναι τα :μοναδικά σημεία πώλησης, εξαιρετικό ταλέντο, ισχυρή φήμη του εμπορικού σήματος, ιδιόκτητη τεχνολογία ή αποτελεσματικές διαδικασίες. Προσδιορίζω τι διαφοροποιεί την επιχείρηση μου από τον ανταγωνισμό και τι συμβάλλει στην επιτυχία της.
2 Αναλύω αδυναμίες (WEAKNESSES)
Ειλικρινή και κριτική ματιά στις εσωτερικές αδυναμίες της επιχείρησης μου . Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους, ξεπερασμένη τεχνολογία, ανεπαρκή σύνολα δεξιοτήτων, κακή εξυπηρέτηση πελατών ή έλλειψη διαφοροποίησης στην αγορά. Εντοπίζω τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και τους τομείς στους οποίους η εταιρεία μου μπορεί να είναι ευάλωτη.
3 Εξερευνώ τις ευκαιρίες (OPPORTUNITIES)
Κοιτάζω πέρα από την επιχείρηση μου και εντοπίζω εξωτερικές ευκαιρίες στην αγορά. Αυτές οι ευκαιρίες μπορεί να προκύψουν από αναδυόμενες τάσεις, ανεκμετάλλευτες αγορές, αλλαγές στους κανονισμούς, εξελίξεις στην τεχνολογία ή αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αξιολογώ πώς μπορώ να αξιοποιήσω αυτές τις ευκαιρίες για να προωθήσω την ανάπτυξη και να αποκτήσω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
4 Αξιολογω τις απειλές (THREATS)
Αξιολογώ τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν απειλές για την επιτυχία των στόχων μου . Οι απειλές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν έντονο ανταγωνισμό, οικονομικές υφέσεις, μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, ανατρεπτικές τεχνολογίες ή κανονιστικές προκλήσεις. Κατανοώ τους πιθανούς κινδύνους και τα εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν την πρόοδό μου και αναπτύσω στρατηγικές για τον μετριασμό ή την υπέρβασή τους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ .

BUSINESS PLAN-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης μου θα καταγράφει αυτό που πρέπει να συμβεί, το γιατί, το πόσο θα κοστίσει η επένδυση και το πότε.
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο μου είναι το πιο σημαντικό εργαλείο διαχείρισης .
Καθορίζει τη στρατηγική και συγκεκριμένες τακτικές και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιών, προϋπολογισμών και ταμειακών ροών, για την υλοποίηση των στόχων.
Τι προσφέρει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο επιτυχημένο;
Ταιριάζει με τις ανάγκες της επιχείρησης μου.
Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να εφαρμοστεί.
Είναι συγκεκριμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση αποτελεσμάτων.
Καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες για την υλοποίηση του.
Προσδιορίζει ξεκάθαρα τις υποθέσεις που λήφθηκαν στα πλαίσια της εκπόνησης του.
Επικοινωνεί ξεκάθαρα τις πληροφορίες που αποσκοπεί να μεταδώσει στο κοινό στο οποίο απευθύνεται.
Δημιουργεί δέσμευση για αυτούς που θα το δημιουργήσουν .
Καθορίζει συγκεκριμένο τακτικό πρόγραμμα ανασκόπησης/ αξιολόγησης και καθιερώνει συγκεκριμένη τακτική διαδικασία προγραμματισμού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ.
Δημιουργούμε μαζί με την επιχείρηση την βάση για την υλοπόιηση των στόχων της με εργαλεία την μακρόχρονη πείρα μας , και τις γνώσεις που απαιτεί το οικονομικό περιβάλλον.
Μην ξεχνάμε :
Χωρίς BUSINESS PLAN μένεις εκτός επιδοτήσεων ( ΕΣΠΑ κλπ) και εκτός τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων και αναζήτησης πόρων.
Χτίζουμε μαζί με τον επιχειρηματία ένα BUSINESS PLAN για να έχει πυξίδα στην πορεία προς την επιτυχία.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ