ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Αλλαγές από το 2024 για ARBNB -Βραχυχρόνιες Μισθώσεις. Σημεία προσοχής και ελέγχου στα τουριστικά καταλύματα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 3 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb – βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι επιχείρηση με Βιβλία και λοιπές υποχρεώσεις (ασφάλιση σε ΕΦΚΑ, επιμελητήριο..)

➢ Η εκμετάλλευση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή,
➢ Η εκμετάλλευση μέσω Airbnb όταν υπάγεται σε ΦΠΑ, (συντελεστής 13%) συνεπάγεται έναρξη εργασιών για τα φυσικά πρόσωπα και μεταβολή εργασιών για τα νομικά πρόσωπα.
➢ ΚΑΔ 55.20.11.06 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ

➢ Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία χωρίς ΦΠΑ.

ΟΡΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Όριο διαμονής ανά κράτηση 60 ημέρες για στα πλαίσια της βραχυχρόνιας μίσθωσης
Αν το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή
συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες
μισθώσεις, η εν λόγω πολυκατοικία ή συγκρότημα
θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και οφείλει να διαθέτει Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή να έχει υποβάλει σχετική γνωστοποίηση

ΝΕΟ ΤΕΛΟΣ
Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση

Κατάργηση Φόρου Διαμονής
Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, το τέλος
ανθεκτικότητας επιβάλλεται ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ( Ξενοδοχεία μέλη ΞΕΕ)
αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
ενάμιση (1,50) ευρώ
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης
ενάμιση (1,50) ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω
βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα
(80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές
επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) δέκα (10) ευρώ.
Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, το τέλος επιβάλλεται ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της
αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης τέλος πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) τεσσάρων (4) ευρώ.
Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιβάλλεται και τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων (0,5%)
Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο TAXIS

Με την ευκαιρία επισημάινουμε τα παρακάτω βασικά σημεία που έχουν υποχρέωση να διαθέτουν οι επιχειρήσεις με αντικέιμενο εκμετάλευση τουριστικών καταλυμάτων.

Για πληρέστερη ενημέρωση , αξιολόγηση κινδύνων και επίλυση θεμάτων συμμόρφωσης τηλ .ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΟΣ τηλ 6970850256)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

H άδεια με κλειδιά απο τα γραφεία Τουρισμού ( του ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) πρέπει να μεταφερθεί στο NOTIFY BUSINESS. και να γίνει ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ αντικαθιστώντας την παλία. Τα καταλύματα ανεξάρτητα νομικής μορφής και μεγέθους οφείλουν να τηρούν ΦΑΚΕΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Γνωστοποίηση στο NOTIFY BUSINESS
 • Άδειες οικοδομής με κάθε νομιμοποίηση νόμιμα υπογεγραμμένη , με αναλυτικές κατόψεις και επιμέρους αδειοδοτήσεις ( εκμετάλευση παρκινγκ , εστιατοριου , πισίνας κλπ)
 • Για κάθε επιχείρηση και συνεπώς και για τα καταλύματα κάθε μορφής θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη συμμόρφωση στα πυροσβεστικά μέτρα .( Μελέτη πυροπροστασίας ανεξάρτητα μέγεθους και πυροσβεστικά μέσα τοποθετημένα σύμφωνα με τις υποδείξεις μηχανικού)
 • Στην περίπτωση που διαθέτει πισίνα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προ τα σημαντικά δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος της.( Βεβαιώσεις απο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ , Φακελος προμήθειας και ελέγχου νερού κλπ)
 • Aν διαθέτει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πχ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ , ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ , ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΙΝΟΥ υποχρεώνεται σε ξεχωριστή γνωστοποίηση ( περιλαμβάνετε και στην κύρια γνωστοποίηση ) με διαγράμματα ροής , μελέτη HACCP στον επιμέρους φάκελο Κ.Υ.Ε
 • Φάκελο απεντόμωσης , Φάκελο καθαρισμού στρωμάτων κλπ κλπ απο εξουσιοδοτημένο και νόμιμα επιστήμονα .
 • Αν διαθέτει jacuzzi εσωτερικά απλά θα αναφερούν στις σημειώσεις .Αν τα jacuzzi είναι εξωτερικά ανεξάρτητα διαστάσεων και βάθους θεωρούνται πισίνες και πληρώνεται παράβολο 100€ .
 • Προσοχή για καταλύματα κύριας κατοικίας ( ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΞΕΕ) δόθηκε παράταση για την κατηγοριοπολιηση σε αστέρια μέχρι 31-12-2024. Οφείλουν από τώρα να προετοιμάζονται ελέγχοντας τα κριτήρια που θα τους οδηγήσουν στην πιστοποίηση των αστεριών που ζητούν η δικαιούνται γιατί είναι η τελευταία παράταση.
 • Τα ενοικιαζόμενα των οποίων η παράταση έληξε την 31-12-2023 η πρέπει να επιστρέψουν σε διόρθωση κατηγορίας κλειδιών <<χωρίς κλειδιά>> στην δήλωση -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- NOTIFY BUSINESS η να πιστοποιηθούν άμεσα απο τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποιησης .Σημειώνουμε ύστερα απο παρατηρήσεις της συνεργαζόμενης εταιρείας LKQUALITY ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΤΣΟΣ ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε ένα δείγμα 50 καταλυμάτων που προαξιολογήσαμε με βάσει τα κριτήρια κατάταξεις του επίσημου φορέα.Προσοχή η κατηγοριοποίηση σε κλειδιά η αστέρια είναι προυπόθεση για να ενταχθούν σε προγράμματα ΕΣΠΑ . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΕ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ :
 • Υπερβάσεις και ελλείψεις αναφορικά με την νομιμότητα των ακινήτων .
 • Πισίνες χωρίς προδιαγραφές και δικαιολογητικά συμμόρφωσης στα οριζόμενα απο σχετικές διατάξεις.
 • Μη δηλωμένα η με ανεπαρκή νομιμότητα Κ.Υ.Ε
 • Απουσία reception και κατάλληλου προσωπικού.
 • Έλλειψη φακκέλου Απεντόμωσης -Μυοκτονίας απο ειδικό αδειοδοτημένο επιστήμονα.
 • Ανεπαρκή πυροσβεστικά μέσα κλπ.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ