ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
ALPHA TAXIS OFFICE PETROS KOTSOS & PARTNERS
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του αυτοαπασχολούμενου – επιχείρησης υπολογίζεται προκαταβολή φόρου στα κέρδη της χρονιάς που δηλώνονται ίση με τον φόρο των κερδών ( για τις νέες επιχειρήσεις ισχύει έκπτωση).

Να θυμίσουμε ότι με αίτηση του φορολογούμενου μέχρι την 30/09 στην αρμόδια ΔΟΥ η προκαταβολή φόρου μπορεί να μειωθεί εφόσον συντρέχουν λόγοι μείωσης του εισοδήματος της τρέχουσας χρονιάς ( αυτήν που αφορά η προκαταβολή).

Η Κυβέρνηση πράττοντας το αυτονόητο θα νομοθετήσει άμεσα η προκαταβολή να εξαρτάται από την μείωση του εισοδήματος ( τζίρου)με βάση τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν για το α εξάμηνο του 2020 και έτσι η προκαταβολή θα κυμανθεί σύμφωνα μδ τον παρακάτω πίνακα :

Τα οφέλη είναι σημαντικά ανεξάρτητα από τα όποια συναισθήματα έχουμε όταν εκκαθαρίζεται ο φόρος της χρονιάς του 2019 στην οποία ενσωματώνεται η προκαταβολή πριν την μείωση της και η οποία πιστέψουμε ότι θα γίνει στο taxis μέχρι την 30/09/2020 ούτως ώστε να γίνουν ορατά τα οφέλη ( αυτονόητα μεν αλλά ουσιαστικά δε).

Ποια είναι τα ορατά οφέλη:

Με ένα παράδειγμα θα λυθούν όλα ( ή έστω τα περισσότερα)

Με δεδομένη την μείωση τζίρου σε μία επιχείρηση κατά το α εξάμηνο του 2020 και τον παραπάνω πίνακα σαν οδηγό βλέπουμε ότι πχ:

Για κέρδη 15000€ σε μία απλή ατομική επιχείρηση ο φόρος είναι 22% δηλαδή ποσό :3300€ και η προκαταβολή είναι 3300 πλέον το τέλος επιτηδεύματος 650€ συνολικά πρέπει να καταβληθούν :7250€ .Εφόσον η μείωση των πωλήσεων για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται το μέτρο είναι μεγαλύτερη από 35% η προκαταβολή μηδενίζεται δηλαδή θα ξαναγίνει από το σύστημα TAXIS νέα εκκαθάριση μειωμένα ποσά κατά το ποσό της προκαταβολής δηλαδή ο επιχειρηματίας θα πληρώσει λιγότερα κατά 3300€. Βεβαίως δεν γίνεται χάρη από την πολιτεία επειδή ούτως η αλλιώς η επιχείρηση με τέτοια μείωση πωλήσεων ήταν αδύνατον να δείξει κερδοφορία κάτι που σημαίνει ότι το 2021 θα είχαμε επιστροφή της προκαταβολής και συνεπώς τώρα μειώνεται αναλογικά με την μείωση τζίρου του 2020 εδώ και τώρα.

Τα οφέλη είναι σημαντικά ειδικά στο σημείο που όπως διαπίστωσαν πολλ’ες επιχειρήσεις δεν είχαν τύχη σε δάνεια που αφορούσαν τα προτερήματα του COVID- 19 εξαιτίας των κακών πραγματικών η λογιστικών αποτελεσμάτων μίας και το δόγμα είναι ότι πουν οι αριθμοί ( η οι αριθμοδείκτες μίας επιχείρησης).

Συνεπώς μην φοβηθείτε να δηλώσετε κέρδη σε κάθε περίπτωση επειδή το μεγάλο βάσανο που λέγετε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ φαίνεται να μηδενίζεται. Πάντα στην άκρη του μυαλού μας έχουμε την αναγκαιότητα χρήσης ξένων κεφαλαίων που αποτελούν μοχλό ανάπτυξης εφόσον ο προϋπολογισμός μας μπορεί να τα επιστρέψει στον συμφωνημένο χρόνο.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ