ΑθήναΑθήναΤήνος Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830 24020, 6938773654, 6937308109 Δευ - Παρ 09:00-17:00 22830-24020
a.taxis@yahoo.gr, p.kotsos@yahoo.gr
☎️: 2283024020
        6938773654
        6937308109
Athens - Tinos
www.ataxis.gr

Αναμένεται εντός των ημερών πρόγραμμα επιδότησης 50% ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων.Αφορά επιχειρήσεις με ίδρυση από 2022 έως και σήμερα η όσες θα ιδρυθούν στο μέλλον.

Αφορά έργα με Προυπολογισμό μέχρι και 400.000 € και ποσοστό επιδότησης 50% περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ που προκηρύσσεται εντός των ημερών και αφορά την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικ. δωμάτια, rental , τουρ. γραφεία).Ειδικότερα η νέα δράση αφορά όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί από το 2022 έως σήμερα ή όσες θα ιδρυθούν στο μέλλον, δηλαδή ουσιαστικά τα νέα ΑΦΜ.Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:

  • Ίδια συμμετοχή. Το 50% του προυπολογισμού πρέπει να δειχθεί είτε με μέσο μηνιαίο τραπεζικό υπόλοιπο είτε με πρόθεση (προέγκριση) δανείου.
  • Τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας, βάσει ενσήμων. Προτιμάται η εμπειρία σε τουριστική αντικείμενο.

Επιπλέον απαιτείται ιδιοκτησία ή μισθωτήριο για τον τόπο υλοποίησης και βεβαίωση χρήσης γής για τη θέση εγκατάστασης.Εξετάζεται αν στις αιτήσεις θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υποβολώνΠεραιτέρω ενημέρωση στο γραφείο μας στην Τήνο (Ζ. Αλαβάνου 55), τηλ. 22830 25101. 
Υ.Γ. Αντίστοιχο πρόγραμμα  με τις ίδιες προδιαγραφές, αναμένεται και για “Ίδρυση νέων λοιπών (μη τουριστικών) επιχειρήσεων”, που αφορά τους ΚΑΔ μεταποίησης, υπηρεσιών, κλπ.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΝΟΥ